Osiemnastka w Szczyrku

Gdzie zrobić osiemnastkę? W Szczyrku!